Teufelstättkopf 1758 m zum Sonnenuntergang über Kuhalm bei "Affenhitze" 27.07.2012

 • IMG 0759V
 • IMG 0766V
 • IMG 0728V
 • IMG 0757Va
 • DSC05301
 • IMG 0776
 • IMG 0778V
 • DSC05308
 • IMG 0786V
 • IMG 0791V
 • DSC05309
 • IMG 0794
 • IMG 0795
 • DSC05310
 • DSC05312
 • IMG 0796V
 • DSC05319
 • IMG 0800
 • IMG 4651
 • DSC05318
 • IMG 4655
 • IMG 0801
 • IMG 0802
 • IMG 0806V
 • IMG 0812V
 • IMG 4656
 • IMG 0815
 • IMG 0815V
 • IMG 0820V
 • IMG 0542V
 • IMG 4658
 • IMG 0827
 • IMG 4659
 • IMG 0548
 • IMG 4660V
 • IMG 4661V
 • IMG 4662V
 • IMG 4664
 • IMG 4668V
 • IMG 4671V
 • IMG 0829
 • IMG 0554
 • IMG 0830
 • IMG 0831V
 • IMG 0833Va
 • IMG 0834
 • IMG 0836V
 • IMG 4678
 • IMG 4679
 • IMG 4681
 • IMG 4682
 • IMG 0842
 • IMG 0844
 • IMG 0846
 • IMG 4689V
 • IMG 4691V
 • IMG 4697
 • IMG 4703
 • IMG 4708
 • IMG 0855
 • IMG 0857
 • IMG 4718
 • IMG 4720
 • IMG 4722V
 • IMG 4724
 • IMG 4725
 • IMG 0861
 • IMG 4726
 • IMG 4729
 • IMG 4736V
 • IMG 4736Vb
 • IMG 4737Vb
 • IMG 0865
 • IMG 4749
 • IMG 0866
 • IMG 4764